Zaskoczone zabawki z ZURU – 5 Surprise Mini Brands

surprise mini brands mystery pack Wiadomości w świecie zabawek dla dzieci

surprise mini brands mystery pack

Firma Zuru produkuje balony z pięcioma niespodziankami różnych przedmiotów. Jesteśmy bardzo zainteresowani 5 niespodziankami Mini Brands – są to bardzo znane produkty dla dzieci – ich miniatury. Teraz twoje lalki mogą używać tych samych rzeczy, co dzieci. Ta zabawka może znacznie urozmaicić grę i dodać jeszcze więcej zabawy do gry.

surprise mini brands mystery pack 3

Rozwiń warstwy i rozwiń PRAWDZIWE miniaturowe przedmioty kolekcjonerskie za pomocą 5 Surprise Mini Brands! Każda kapsułka to nieoczekiwana dekompresja z dziesiątkami miniatur i niesamowitymi akcesoriami zakupowymi.

Jakie 5 niespodzianek rozpakowujesz? Do pobrania jest ponad 70 miniatur twoich ulubionych marek, w tym rzadkie Metallic i świecące w ciemnych Minis oraz super rzadkie złote Minis!

Zbierz je wszystkie, aby stworzyć własny mini świat zakupów!

surprise mini brands mystery pack 6 surprise mini brands mystery pack 5
surprise mini brands mystery pack 4 surprise mini brands mystery pack 2 surprise mini brands mystery pack 1
 • Możesz zebrać ponad 70 miniatur swoich ulubionych marek, w tym Skippy, Dove, Warheads, Dum Dums, Pez i Kikoman.
  Ciesz się rozpakowywaniem, rozwijaniem i odkrywaniem 5 różnych niespodzianek!
  Czy możesz znaleźć rzadki metaliczny blask w ciemnym mini? Są też super rzadkie GOLD mini zabawki!
  Zbierz wszystkie 3 miniaturowe akcesoria do zakupów, aby stworzyć swój własny świat miniaturowych zakupów!
  Zbierz je wszystkie i sprawdź listę zakupów swojego kolekcjonera.

Lesia

Hi! I'm Lesia Ostrovskaya, the mother of two beautiful girls – Emilia (7 years old) and Dasha (5 years old). They are very fond of dolls and, in principle, all kinds of toys. At the moment, we have already bought more than 3000 toys for them and...believe us, we have something to tell you ;)

LolsDolls

 1. Ivan Voronkov

  I like your post. I featured your website on my Facebook.
  Hope that my followers would consider it useful also.
  Would like to read more from you!

  Odpowiedz
  1. Lesia author

   Thank you so much. we will try further

   Odpowiedz
 2. Barista

  I like this post! I read your blog site quite regularly, and
  you’re always coming up with some great staff. I shared this post on my Tumblr, and
  my followers liked it. Good luck.

  Odpowiedz
  1. Lesia author

   Thank you so much!

   Odpowiedz
 3. Gordey Pokrovsky

  Your post is great! I checked out your blog site pretty often, and you are constantly coming up with some decent staff.

  I shared this post on my Tumblr, and my followers loved it.
  Have a great day. Cheers.

  Odpowiedz
 4. Oleg Glazkov

  That’s a nice post! Definitely a should-read and a discovery!
  This actually worked for me thanks so much.

  Odpowiedz
 5. Zakir

  Great writeup! I linked your blog on my Tumblr. Hoрe that my followers are going to
  consider it іnformative too. Would like to see more from you!

  Odpowiedz
 6. Philemon Uvarov

  Such a goοԀ article! Surely a need to-reaɗ and an eye-opener!
  It really helped me thank you.

  Odpowiedz
 7. Victor Maker

  Youг approach іs trᥙly unique in contrast to other folks
  I’ve went through. Thanks a lot for shaгing when y᧐u’ve got the opportunity, tһink I’m
  going tο take notes from this poѕt.

  Odpowiedz
 8. Julius Mordvinov

  One of mу top bⅼogs to read ᴡhen starting the day with
  a dгink of cappuccino !

  Odpowiedz
 9. Modest Yegorov

  There’s sureⅼy a great deal to learn on this suЬject.
  I love all the information you haѵe given.

  Odpowiedz
 10. Trifon Vinogradoff

  Gooԁ post. I check out your wеbsite pretty regularly,
  and you are continuously coming up wіth some good staff. I shared this blog post on my
  Tumblr, and my followers liked it. Would like to see more from you!

  Odpowiedz
 11. Stanislav Zhdanov

  That’s a cooⅼ write-up! Ꮪurely а need to-read and a discovery!
  This definitely helped me thank yⲟu.

  Odpowiedz
 12. Dementi Demidov

  What a nicе write-up! Surely ɑ must-rеad and an eye-opener!
  This definitely made it easіеr for me thank you.

  Odpowiedz
 13. Gore Kruglov

  Nice! Thanks for the guide!

  Odpowiedz
 14. Tigran at Web

  ProƄably one of my fave web blogs to read when stɑгtіng the daү with a drink of cappuccino !

  Odpowiedz
  1. Lesia author

   Thank you

   Odpowiedz
 15. Trifon Ignatiev

  There’s definitely a lot to learn on tһis matter.
  I just like all the tips you have given.

  Odpowiedz
 16. Rodion Fokine

  Good poѕt! I checked out your blog site quite often, and you’re
  constantlу coming up with some good staff. I shared this post on my Twitter, and my followers ⅼoved it!
  Cheers.

  Odpowiedz